Komuna e Zhelinës me intensitet vazhdon punimet në infrastrukturën rrugore në vend.

Posted on 09.06.2016

Në vendbanimin Pallaticë përfundoi asfaltimi i gjysmë kilometri të rrugës, e cila u dëmtua gjatë punimeve për ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit. Në këtë rrugë qytetarët e lagjes kanë kontribuar për tamponizimin e saj.

Komuna e Zhelinës me intensitet vazhdon punimet në infrastrukturën rrugore në vend.