Dezinsektimi kundër mushkonjave

Posted on 21.06.2016

Njoftohen qytetarët e Komunës së Zhelinës se prej më datë 21.06.2016 deri më 23.06.2016, varësisht nga kushtet klimatike, do të kryhet dezinsektimi kundër mushkonjave. 


Dezinsektimi do të kryhet në orët e mbrëmjes dhe të mëngjesit, me qëllim të uljes së numrit të mushkonjave. 

Me dezinsektimin do të përfshihen hapësirat e gjelbërta, vendbanimet si dhe deponitë në atë vendbanim